POROČNA PAPIRNA GALANTERIJA IZ KOLEKCIJE MODERNO

Izberita si svoja poročna vabila in drugo papirno galanterijo iz iste kolekcije in tako poroki vdihnita svoj stil,
in dopolnita svoj izbor še z jedilnimi listi, poročnimi programi, sedežnim redom,
oštevilčenjem miz, dekorativno embalažo, etiketami …

 016

 017

018

 019

 020

021

022